Czech Music Office Menu

EUROSONIC NOORDERSLAG 2018

Už nyní se můžete ucházet o účast na Eurosonic Nordeerslaag 2018. Až do 1. září máte možnost registrovat svůj projekt k možnému vystoupení na showcasovém festivalu Eurosonic Noorderslag 2018, který se každoročně koná v holandském Groningenu.* Eurosonic Noorderslag je jednou z největších platforem, na které se setkávají hudební profesionálové z celé Evropy. Tento festival prokazatelně […]

Více

Newsletter Czech Music Office

Spustili jsme funkci newsletteru, který vás bude pravidelně informovat o aktivitách CMO. K jeho odběru se můžete přihlásit v pravém dolním rohu stránky. Pokud chcete být pravidelně informováni, můžete nás také sledovat na Facebooku na stránce Czech Music Office.

Více

Poslání a aktivity Czech Music Office

Hlavním posláním Czech Music Office je zlepšit povědomí o současné české hudbě, propojit ji s mezinárodní scénou, poskytovat potřebné vzdělání a napomoci růstu celého hudebního sektoru. Cílem CMO, mimo reprezentování České republiky na mezinárodních akcích, bude zlepšení prostoru pro spolupráci se sousedními státy a dalšími státy v regionu. Místo větších velkorozpočtových projektů s nižší efektivitou se […]

Více

Czech Music Office zahajuje činnost

Institutu umění – Divadelní ústav (IDU) zřizuje proexportní hudební kancelář. Pro její řízení byl vybrán  Márton Náray.  Vedení IDU se v roce 2016 rozhodlo podpořit přípravu vzniku české kanceláře pro hudební výměnu po vzoru existence těchto kanceláří v zahraničí a v souladu s úkolem Kulturní politiky a Koncepcí podpory umění Ministerstva kultury do roku 2020. V roce 2016 probíhala příprava […]

Více

KONKURZ na pozici vedoucí/ho Czech Music Office

Institut umění – Divadelní ústav vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Czech Music Office. Czech Music Office (CMO) je pilotní projekt proexportní kanceláře Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU), jehož cílem je podpora „současné konkurenceschopné hudby“ vzniklé na území České republiky v nejširším žánrovém záběru (world music, rock-pop, elektronická hudba, hip-hop, jazz, alternativní hudba, další podžánry […]

Více