Czech Music Office Menu

O nás

Projekt Czech Music Office vznikl z iniciativy Institutu umění – Divadelního ústavu na základě potřeb hudebního sektoru. V návaznosti na úkol Státní kulturní politiky a Koncepce podpory umění do roku 2020 došlo k rozhodnutí podpořit hudební sektor a zahájit aktivity za účelem vzniku české proexportní hudební kanceláře po vzoru zavedené praxe v zahraničí. 

ZAMĚŘENÍ:

Proexportní kancelář „Czech Music Office“ se zaměřuje na podporu „současné konkurenceschopné hudby“ vzniklé na území České republiky v nejširším žánrovém záběru (world music, rock-pop, elektronická hudba, hip-hop, jazz, alternativní hudba, další podžánry a fúze; v některých specifických případech může podporovat i projekty současné klasické hudby).

ROLE A CÍLE:

1) Propagovat českou hudební scénu v zahraničí

 • organizace, koordinace a finanční podpora prezentace české hudební produkce na relevantních veletrzích, showcase festivalech apod.
 • podpora a propagace českých hudebních umělců na mezinárodním hudebním trhu s tím, že tato podpora bude závislá na schopnostech a příležitostech se prosadit. Výběr podpořených umělců bude napojen na potřeby trhu.

2) Podporovat odborné vzdělávání (VET – vocational educational training) formou neformálních vzdělávacích kurzů, workshopů, koučinku apod.:

 • pro české hudební umělce
 • pro další aktéry hudebního sektoru (promotéry, manažery, agenty, produkci apod.)
 • nastavení základního know-how profesionality v hudebním průmyslu (základní porozumění hudebnímu průmyslu, komunikační metody, živé vystupování, osobní prezentace apod.)

3) Vytvořit platformu z řad zástupců hudebního průmyslu v ČR s cílem podpořit jeho infrastrukturu

 • šířit povědomí o českém hudebním průmyslu
 • podporovat spolupráci mezi jednotlivými aktéry a segmenty hudebního průmyslu
 • napomáhat výměně informací, zkušeností, příkladů dobré praxe a provázanosti dílčích proexportních a vzdělávacích aktivit

4) Vyhledávat finanční lokální i zahraniční partnery (fundraising)

 • strategické partnery
 • komerční partnery
 • projektové partnery
 • grantové možnosti
 • podporu ze strany ministerstev a měst a jejich organizací (Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, CzechTourism apod.)

5) Propojovat české hudební profesionály s mezinárodní scénou

 • propojování a navázání kontaktů (hudební průmysl, média a další)
 • podpora obchodní činnosti (obchodní mise)
 • podpora a usnadnění výměnných projektů (hudba, hudební průmysl, vzdělání)
 • propojování českého hudebního průmyslu s relevantními mezinárodními partnery

Prostřednictvím výměnných a společných projektů posilovat regionální hudební průmysl v rámci regionu Střední a Východní Evropy a tím přispět k navýšení konkurenceschopnosti tohoto regionu, jehož je ČR součástí, na globálním hudebním trhu. Kromě regionu Střední a Východní Evropy se CMO zaměří i na relevantní zahraniční trhy na základě dlouhodobého konceptu či aktuální zahraniční kulturní politiky.

6) Marketing a vize

 • vytvoření značky české hudby, která reprezentuje kvalitu prostřednictvím úspěšných umělců a efektivní propagace

7) Vytvořit a aktualizovat základní informační platformu – informační webový portál s adresáři a odkazy na aktéry českého hudebního průmyslu, který bude sloužit jako informační kanál pro český hudební průmysl, ale také směrem do zahraničí. Portál by měl obsahovat např.

 • aktuální data ohledně dění na české i zahraniční hudební scéně
 • současné hudební projekty
 • propagační materiály
 • databáze hudebních umělců
 • databáze klubů, festivalů
 • databáze promotérů, agentur
 • databáze hudebních vydavatelství, nakladatelství
 • informace o hudebních vzdělávacích projektech
 • databáze médií
 • fakta a statistiky hudebního průmyslu
 • informace o dostupných finančních zdrojích a grantových možnostech
 • odkazy na další informační zdroje a propagační materiály

8) Podporovat infrastrukturu českého hudebního průmyslu a vytvářet trvale udržitelný systém

 • iniciovat vytvoření klastrů ve všech segmentech hudebního průmyslu
 • implementovat českou platformu do mezinárodní sítě
 • lobovat a prezentovat zájmy českého hudebního průmyslu na mezinárodní úrovni
 • podporovat spolupráci s dalšími, nejen kulturními a kreativními odvětvími (cestovní ruch, gastronomie, filmový průmysl apod.) a přispívat tak ke komplexní prezentaci české kultury

V roce 2016 proběhla dvě pracovní setkání na téma Czech Music Office:

zápis_2.pracovní setkání_22_11_2016